Troky a necky

Troky (necky)

Vyrábíme je ze smrku nebo modřínu ve dvou základních velikostech.

 

Nasalačky na maso a koželužské kádě

Zhotovujeme je z modřínu a nebo dubu v různých velikostech.